Nederlandse wapenwet

Uit paintballwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Nederlandse Wet wapens en munitie is onderdeel van de wapenwetgeving en is bedoeld om de schadelijke effecten van wapens in de samenleving terug te dringen.

Beschrijving van de wet

De Wet wapens en munitie maakt onderscheid tussen het voorhanden hebben van een wapen en het dragen van een wapen. Dat is als volgt gedefinieerd:

 • 'Voorhanden hebben' betekent dat iemand over een wapen kan beschikken. Dat is ook het geval als hij het opgeborgen heeft in een bergplaats waar hij de sleutel van heeft.
 • 'Een wapen dragen' betekent het 'voor het grijpen hebben', terwijl iemand zich op een openbare plaats bevindt.

Het bezit van een wapen van de lichtste categorie, bijvoorbeeld een sabel, is legaal voor burgers van 18 jaar en ouder. Het is verboden om met dit soort wapens over straat te lopen. Wat wel toegestaan wordt is het bijvoorbeeld ophangen van dergelijke wapens aan de muur.

Categorieën voor wapens

De Wet wapens en munitie onderscheidt vier categorieën wapens.

Het gaat om de volgende categorieën:

 • Categorie I. De wapens in deze categorie zijn niet-vuurwapens, waarvan de aanwezigheid onder geen enkele omstandigheid kan worden aanvaard.
  Bijv: ballistische messen, ploertendoders, wurgstokjes, boksbeugels, replica's van vuurwapens.
 • Categorie II. Tot de wapens in deze categorie behoren wapens waarvan het gebruik en bezit is voorbehouden aan overheidsinstanties, zoals de krijgsmacht en de politie.
  Bijv. automatische vuurwapens, pepperspray, stroomstootwapens, etc.
 • Categorie III. De categorie bevat wapens waarvan ongecontroleerd bezit ongewenst is, maar waarvoor een vergunning kan worden verkregen.
  Bijv. wapens ten behoeve van jagers, schietverenigingen etc.
 • Categorie IV. Tot deze categorie behoren de wapens die men thuis mag hebben, maar waarvan het verboden is deze publiekelijk te dragen. Tevens mogen deze wapens niet voorhanden zijn aan personen onder de 18 jaar. Voor luchtwapens geldt ook de regel dat ze geen gelijkenis mogen hebben met een vuurwapen, anders vallen ze onder Categorie 1.
  Bijv: degens, zwaarden, sabels, wapenstokken, kruisboog, harpoen, paintballmarkers, luchtwapens.